Böcker

Böcker

På biblioteket kan du låna böcker i många olika genrer, både fakta och skönlitteratur. Du kan också reservera böcker här på webbplatsen för att hämta dem senare på ditt lokala HelGe-bibliotek.

Använd Sök-funktionen på startsidan för att hitta det du är intresserad av. Med Utökad sökning kan du till exempel välja medietyp, åldersgrupp eller språk.

Logga in med lånekortsnummer/personnummer (ÅÅMMDDXXXX) och kortets PIN-kod för att reservera böcker.

Kontakta ditt lokala bibliotek om du har frågor.

Här finns listor med Helgebibliotekens böcker:

Språk