Storstil

Storstil

Böcker med extra stora bokstäver finns för dig som har nedsatt syn. Böckerna finns i många olika genrer och finns bara att låna på bibliotek. HelGe-biblioteken köper in alla böcker med stor stil som ges ut.

Här hittar du böcker med stor stil:

Storstil vuxna

Storstil barn och ungdom

Språk