Strategi för länets barn- och ungdomsverksamhet

Strategi för länets barn- och ungdomsverksamhet

Alla folkbibliotek i Gävleborgs län samarbetar för att använda bibliotekens resurser på ett mer ändamålsenligt sätt och för att erbjuda länets invånare ännu bättre biblioteksservice. Genom HelGe-samarbetet kan vi skapa en gemensam vision och därmed lägga grunden för en bra och likvärdig biblioteksverksamhet för barn och ungdomar i regionen.

Alla folkbibliotek i Gävleborgs län samarbetar för att använda bibliotekens resurser på ett mer ändamålsenligt sätt och för att erbjuda länets invånare ännu bättre biblioteksservice. Genom HelGe-samarbetet kan vi skapa en gemensam vision och därmed lägga grunden för en bra och likvärdig biblioteksverksamhet för barn och ungdomar i regionen. FN:s konvention om barnets rättigheter och andra styrdokument, som exempelvis bibliotekslagen och respektive kommuns biblioteksplan utgör basen för denna strategiska vision.

Här kan du läsa mer om vårt arbete.

Språk