Talböcker

Talböcker

En talbok är en inläst bok för dig som har någon form av läsnedsättning och istället behöver lyssna. Talböcker kan du låna fysiskt på skiva från biblioteket eller via appen Legimus till din telefon. Talböcker kallas också DAISY-böcker. Observera att det är skillnad på talböcker och ljudböcker.

Vem får låna talböcker?

Personer som har någon form av läsnedsättning får låna talböcker. Du behöver inte visa intyg eller ha en diagnos för att få låna.

Prata med ditt lokala bibliotek för att komma igång.

Exempel på läsnedsättningar:

  • synskada
  • rörelsehinder
  • utvecklingsstörning
  • läs- och skrivsvårigheter
  • hörselskada (för hörselträning)
  • tillfällig läsnedsättning på grund av sjukdom eller skada
  • kognitiva funktionsnedsättningar (till exempel traumatiska hjärnskador, språkstörning, afasi, autism, adhd, demenssjukdomar, whiplashskador eller psykiska funktionsnedsättningar)

 

Att vara ny i Sverige eller ha svenska som andraspråk räknas inte som en läsnedsättning. Om du däremot har svårt att lära dig läsa svenska, efter att ha försökt, får du naturligtvis låna talböcker. 

Talböcker på skiva

På biblioteket finns ett stort urval av inlästa böcker i många olika genrer. Du kan också önska titlar som inte redan finns i vårt bestånd så undersöker vi om det går att få tag i boken till dig.

För att lyssna på talböcker på skiva behöver du någon form av spelare. Du kan använda en CD-spelare med MP3-funktion eller en särskild DAISY-spelare som du kan låna på biblioteket.

Talböcker via Legimus

Via tjänsten Legimus behöver du inte komma till biblioteket för att låna utan du kan ladda ner det du vill läsa direkt till din telefon, surfplatta eller dator.

För att komma igång med Legimus behöver du ett konto som du får gratis genom att kontakta ditt lokala bibliotek. Då får du också hjälp att komma igång. 

Talboken kommer

Talboken kommer är en tjänst för dig som prenumererar på en taltidning som dagstidning. Biblioteket hjälper dig med talböcker direkt till din DAISY-spelare.

Talbok med fysisk bok

Om du vill lyssna samtidigt som du följer med i texten i en fysisk bok finns möjlighetet att låna en bok med tillhörande DAISY-skiva från ditt bibliotek. 

Talbok eller ljudbok?

Talböcker kan inte köpas och de får inte lånas av alla (se ovan). Dessa skiljer sig alltså från ljudböcker som går att köpa och som alla kan låna.

 

Välkommen till ditt lokala bibliotek så hjälper vi dig!

Språk