Talböcker

Talböcker

En talbok är en inläst bok för dig som har någon form av läsnedsättning och istället behöver lyssna. Talböcker kan du låna fysiskt på skiva från biblioteket eller via appen Legimus till din telefon. Talböcker kallas också DAISY-böcker. Observera att det är skillnad på talböcker och ljudböcker.

Vem har rätt att låna talböcker?

Talböcker kan lånas av dig med en funktionsnedsättning som gör det svårt att läsa en vanlig pappersbok.

Exempel på funktionsnedsättningar är:

  • läs- och skrivsvårigheter, till exempel dyslexi
  • synnedsättning
  • andra fysiska funktionsnedsättningar, exempelvis rörelsehinder och hörselskada
  • intellektuell funktionsnedsättning
  • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som autism och adhd
  • tillfällig läsnedsättning på grund av sjukdom eller skada

 

Att vara ny i Sverige eller ha svenska som andraspråk räknas inte som en läsnedsättning. Om du däremot har svårt att lära dig läsa svenska, efter att ha försökt, får du naturligtvis låna talböcker. 

Talböcker på skiva

På biblioteket finns ett stort urval av inlästa böcker i många olika genrer. Du kan också önska titlar som inte redan finns i vårt bestånd så undersöker vi om det går att få tag i boken till dig.

För att lyssna på talböcker på skiva behöver du någon form av spelare. Du kan använda en CD-spelare med MP3-funktion eller en särskild DAISY-spelare som du kan låna på biblioteket.

Talböcker via Legimus

Via tjänsten Legimus behöver du inte komma till biblioteket för att låna utan du kan ladda ner det du vill läsa direkt till din telefon, surfplatta eller dator.

För att komma igång med Legimus behöver du ett konto som du får gratis genom att kontakta ditt lokala bibliotek. Då får du också hjälp att komma igång. 

Talboken kommer

Talboken kommer är en tjänst för dig som prenumererar på en taltidning som dagstidning. Biblioteket hjälper dig med talböcker direkt till din DAISY-spelare.

Talbok med fysisk bok

Om du vill lyssna samtidigt som du följer med i texten i en fysisk bok finns möjlighetet att låna en bok med tillhörande DAISY-skiva från ditt bibliotek. 

Vad skiljer en talbok från en ljudbok?

En talbok är avsedd för personer med en funktionsnedsättning som gör det svårt att läsa. Talboken produceras med offentliga medel och i enlighet med §17 upphovsrättslagen. Lagen går i korthet ut på att bibliotek får producera och låna ut en utgiven bok som talbok till personer med funktionsnedsättning utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

En ljudbok är, till skillnad från talboken, en helt kommersiell produkt som följer vanliga upphovsrättsliga regler och som kan lånas eller köpas av alla.

På biblioteket har vi både talböcker och ljudböcker.

 

Välkommen till ditt lokala bibliotek så hjälper vi dig!

Språk