Talböcker i Legimus

Talböcker i Legimus

En talbok är en inläst bok för dig som, av olika anledningar, har svårt att läsa tryckt text och istället har behov av att lyssna. Talböcker kan du låna fysiskt på skiva från biblioteket eller ladda ner digitalt till din telefon, via appen Legimus. För att komma igång med Legimus behöver du ett konto som du får gratis genom att kontakta ditt lokala bibliotek.

Vem har rätt att låna talböcker?

Talböcker kan lånas av dig med en funktionsnedsättning som gör det svårt att läsa en vanlig pappersbok.

Exempel på funktionsnedsättningar är:

  • läs- och skrivsvårigheter, till exempel dyslexi
  • synnedsättning
  • andra fysiska funktionsnedsättningar, exempelvis rörelsehinder och hörselskada
  • intellektuell funktionsnedsättning
  • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som autism och adhd
  • tillfällig läsnedsättning på grund av sjukdom eller skada

 

Vad skiljer en talbok från en ljudbok?

En talbok är avsedd för personer med en funktionsnedsättning som gör det svårt att läsa. Talboken produceras med offentliga medel och i enlighet med §17 upphovsrättslagen. Lagen går i korthet ut på att bibliotek får producera och låna ut en utgiven bok som talbok till personer med funktionsnedsättning utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

En ljudbok är, till skillnad från talboken, en helt kommersiell produkt som följer vanliga upphovsrättsliga regler och som kan lånas eller köpas av alla.

På biblioteket har vi både talböcker och ljudböcker.

 

Du kan läsa mer om Legimus här.

Språk