Tecken som stöd

Tecken som stöd

Tecken som stöd (TAKK) är tecken som används tillsammans med tal och tydliggör det talade språket. TAKK används mest för att hjälpa barn att utveckla sitt språk. Även vuxna kan ha användning av TAKK.

Här hittar du böcker med Tecken som stöd:

Böcker med TAKK

Kontakta ditt lokala bibliotek om du har frågor!

Språk