Fullständiga låneregler

Lånekort
För att få låna behövs ett lånekort och PIN-kod. Det får du genom att visa giltig legitimation med foto. Barn kan få lånekort från och med det år de fyller 6 år med vårdnadshavares godkännande. När du undertecknar lånekortet accepterar du att följa bibliotekets låneregler.

Ändrade låneregler meddelas på bibliotekets hemsida samt via informationsblad och du förväntas ta del av dessa. Lånekortet gäller på samtliga bibliotek i de kommuner som ingår i bibliotekssamarbetet HelGe-biblioteken. Om du tappar bort ditt lånekort kan du få ett nytt mot en avgift på 20 kronor.

Registreringar och behandlingar av personuppgifter
Uppgifter om dina aktuella lån och reservationer registreras i HelGe-bibliotekens gemensamma datasystem. Uppgifter som omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen är endast tillgängliga för bibliotekspersonalen.

Bibliotekens personal har tystnadsplikt enligt Offentlighets- och sekretesslagen, 40 kap. § 3. Ditt personnummer används för att vi ska kunna hålla vårt adressregister aktuellt och för en säker identifiering. Ändamålet med behandlingar av personuppgifter är att administrera lån och reservationer samt att följa upp återlämning. 

Du har rätt att begära information om de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du vill ha sådan information kan du be att få en utskrift av uppgifterna på ditt lånekonto. Du kan också själv se uppgifterna genom att logga in på ditt lånekonto på webbplatsen. Du är skyldig att anmäla ändring av telefonnummer och e-postadress så att bibliotekets meddelanden kan nå dig.

Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Ansvar för lån
Lånekortet är en personlig värdehandling. Det innebär att du är ansvarig för böcker, filmer och annat material som lånas på ditt kort. Fram tills att barnet fyller 18 år ansvarar vårdnadshavaren för att barnet sköter sina lån. Anmäl genast till något av biblioteken om du förlorar ditt lånekort.
Om någon annan lånar på ditt kort kan du bli ersättningsskyldig. Du får ett nytt lånekort mot en avgift på 20 kronor.

Att låna via ombud

Ibland kanske man ber någon annan att låna böcker eller hämta en reserverad bok. Det är fullt möjligt, men tänk på att om du vill att ditt ombud ska kunna låna på ditt konto så måste du skicka med ombudet ditt lånekort eller din fotolegitimation. Ombudet kan också sköta utlåningen själv via självbetjäningsautomaten. Då anser vi att du gett ombudet ditt samtycke till att låna på ditt konto. Ombudet har däremot inte rätt att ta del av eller ändra något på ditt konto. Vilka titlar som finns utlånade sen tidigare på kontot är t ex information som enbart du själv har tillgång till. Om det lånade mediet försvinner eller blir förstört är det fortfarande låntagaren som är ersättningsskyldig, inte ombudet.

Lånekonto
Med hjälp av ditt lånekortsnummer eller ditt personnummer och en pinkod kan du logga in på ditt lånekonto. Du når det via www.helgebiblioteken.se. Där kan du uppdatera dina adressuppgifter, byta pinkod, se vad du lånat och när lånetiden går ut.

Du kan förlänga lånetiden på dina lån om det inte är kö och reservera böcker, filmer med mera. Du ser också dina reservationer samt om något av det du köar på finns att hämta på biblioteket.

Åldersgränser
För att få låna videofilmer/dvd-filmer (spelfilmer) måste du ha fyllt 15 år. Bibliotekens avgifter gäller låntagare över 18 år.

Reservationer
Du kan själv reservera böcker, filmer och annat media på vår webbplats som du hittar via www.helgebiblioteken.se. Du kan reservera media som är utlånat och media som finns inne på något av biblioteken i HelGe-samarbetet.

Du kan ha maximalt 50 reservationer. Observera dock att en del av våra medier bara kan reserveras i ett begränsat antal: filmer (5 st), CD-skivor (20 st) och TV-spel (2 st).

För att kunna reservera behöver du ha ditt lånekortsnummer och en pinkod. Du väljer på vilket bibliotek du vill hämta det du reserverar. Du får ett meddelande via sms, e-post eller vanlig post när det du reserverat finns att hämta. Du kan även vända dig till bibliotekspersonalen så hjälper de dig att reservera.

Lånetid
Lånetiden är normalt 4 veckor. Efterfrågat material har kortare lånetid. Sista återlämningsdag anges på lånekvittot. Du ser det också på ditt lånekonto.

E-lån
Du kan göra 3 e-lån per vecka (7-dagarsperiod). Med e-lån menas lån av e-böcker och/eller e-ljudböcker. Gäller även lån via appen Biblio.

Övertidsvarning
HelGe-biblioteken erbjuder också tjänsten övertidsvarning. Det innebär att några dagar innan lånetiden går ut kommer en påminnelse till din mobiltelefon via SMS eller till din e-postadress. Även om övertidsvarningen inte når dig är du alltid själv ansvarig för att lånen återlämnas i tid.

Du kan själv anmäla att du vill ha tjänsten när du är inloggad på ditt lånekonto på webbplatsen eller kontakta ditt bibliotek.

Omlån
Behöver du längre lånetid kan du ofta göra omlån. Du kan själv göra det via ditt lånekonto på webbplatsen. Du kan också kontakta biblioteket via telefon, mejl eller besök. Ett lån kan lånas om högst 3 gånger. Du kan inte låna om böcker och annat media som någon annan reserverat.

Återlämning
Du kan lämna tillbaka dina lån på vilket av HelGe-biblioteken som helst. Du behöver alltså inte återlämna på samma bibliotek som du lånade det. Flera av biblioteken har bokinkast där du kan återlämna dina lån när biblioteket är stängt

Vad händer om du inte lämnar tillbaka dina lån i tid?

Biblioteken skickar ut en påminnelse om lånen inte har lämnats tillbaka en vecka efter sista återlämningsdag. Om du inte lämnar tillbaka det du lånat efter påminnelse från oss får du en räkning som motsvarar värdet på det du lånat. Samtidigt spärras ditt lånekort. Det innebär att du inte kan göra nya lån. Spärren tas bort när du lämnar tillbaka det du lånat eller betalar räkningen.

Vad händer om du skadar eller tappar bort det du lånat?
Om du skadar eller tappar bort det du lånat måste du ersätta det. Du betalar då en ersättningsavgift enligt följande:

Vuxenbok/ljudbok: 300 kr
Barnbok/ljudbok: 200 kr
Musik-CD: 200 kr
Barn-CD: 150 kr
Tidskrift: 50 kr
CD-ROM: 500 kr
Språkkurs: 500 kr
Film: 500 kr
DAISY: 150 kr
TV-spel: 700 kr

Skadat material tillfaller ej låntagaren.

Biblioteket ansvar inte för skada som kan uppkomma på mediaspelare eller liknande där lånat media används.

Avgiften på film är så hög eftersom vi måste köpa film med uthyrningsrättigheter. Om värdet av det du skadat eller tappat bort överstiger schablonersättningen ovan måste du betala enligt det högre värdet.

Om du har frågor, vill ha pinkod till ditt lånekort med mera, kontakta något av biblioteken i HelGe-samarbetet.

Låneregler på andra språk

Shqiptare (Albanian)

አማርኛ (Amharic)

العربية (Arabic)

中国人 (Chinese)

English

Suomi (Finnish)

Français (French)

Deutsch (German)

کورمانجی (Kurdish)

pʌʃtoʊ (Pashto)

فارسی (Persian)

Polski (Polish)

русский язык (Russian)

Slovenščina (Slovenian)

Soomaali (Somali)

Español (Spanish)

ไทย (Thai)

ትግርኛ (Tigrinya)

Türkçe (Turkish)

українська (Ukrainian)

Ngôn ngữ tiếng Việt (Vietnamese)

Språk