Läsa på olika sätt

Böcker

På biblioteket kan du låna böcker i många olika genrer, både fakta och skönlitteratur. Du kan också reservera böcker här på webbplatsen för att hämta dem senare på ditt lokala HelGe-bibliotek.
Mer om Böcker

Ljudböcker

Ljudböcker är böcker som man lyssnar på. Biblioteket har ljudböcker på CD och som Mp3. Det finns även e-ljudböcker att låna. Ljudböcker kan lånas av alla. Observera att det är skillnad på ljudböcker och talböcker (DAISY).
Mer om Ljudböcker

Läs på recept

Initiativet "Läs på recept" är ett nytt arbetssätt med syfte att stärka språket hos barn som är sena i sin tal- och språkutveckling. Metoden har utvecklats och genomförs i samverkan mellan Kultur Gävleborg och Logopedenheten Region Gävleborg.
Mer om Läs på recept

Läsa på många språk

Biblioteken har böcker, dagstidningar och tidskrifter på många olika språk. Om du inte hittar det du önskar på ditt språk hjälper vi dig gärna. Det finns också böcker för dig som vill öva på svenska, samt många lättlästa böcker.
Mer om att läsa på många språk

Lättläst

På biblioteket finns lättlästa böcker att låna. Lättlästa böcker finns för både barn och vuxna.
Mer om Lättläst

Punktskrift

För dig med synnedsättning finns det böcker med punktskrift att låna på biblioteket och från Myndigheten för tillgängliga medier - MTM. För mer information besök MTM:s webbplats eller prata med ditt lokala bibliotek.
Mer om Punktskrift

Storstil

Böcker med extra stora bokstäver finns för dig som har nedsatt syn. Böckerna finns i många olika genrer och finns bara att låna på bibliotek. HelGe-biblioteken köper in alla böcker med stor stil som ges ut.
Mer om Storstil

Taktila böcker

En taktil bilderbok är gjord för att kunna läsas med fingrarna. Bokens bilder består av upphöjda former med olika struktur.
Mer om Taktila böcker

Talböcker

En talbok är en inläst bok för dig som har någon form av läsnedsättning och istället behöver lyssna. Talböcker kan du låna fysiskt på skiva från biblioteket eller via appen Legimus till din telefon. Talböcker kallas också DAISY-böcker. Observera att det är skillnad på talböcker och ljudböcker.
Mer om Talböcker

Tecken som stöd

Tecken som stöd (TAKK) är tecken som används tillsammans med tal och tydliggör det talade språket. TAKK används mest för att hjälpa barn att utveckla sitt språk. Även vuxna kan ha användning av TAKK.
Mer om Tecken som stöd

Teckenspråk

På HelGe-biblioteken finns litteratur med teckenspråk i tryck och på DVD att låna. Vi har även tillstånd att ladda ned och låna ut teckenspråkig litteratur till DVD från Legimus.
Mer om Teckenspråk

Tjänsten Boken kommer

"Boken kommer" är en kostnadsfri service för dig som på grund av hög ålder, långvarig sjukdom, eller funktionsnedsättning inte själv kan komma till biblioteket. Det innebär att du får dina lån levererade hem till dig. Kontakta ditt lokala bibliotek om du vill veta mer.
Om biblioteken

Äppelhylla

HelGe-biblioteken har många olika typer av anpassade medier för barn. I våra Äppelhyllor finns bland annat taktila böcker och böcker med TAKK och punktskrift. Här hittar du också information om olika funktionsnedsättningar.

Språk