Tecken som stöd

Tecken som stöd

Ett komplement till tal

Tecken som stöd (TAKK) är tecken som används tillsammans med tal. TAKK används av hörade personer och tydliggör det talade språket.

TAKK används mest för att hjälpa barn att utveckla sitt språk och sin kommunikation med omgivningen, men även vuxna kan förstås ha användning av TAKK.

HelGe-biblioteken har böcker med tecken som stöd. Välkommen till ditt lokala bibliotek om du har frågor!

Vi kan också erbjuda hjälp med böcker på teckenspråk.

Språk