Tillgänglighet

Tillgänglig webbplats

Det är HelGe-biblioteken som står bakom den här webbplatsen, och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.

Det här dokumentet beskriver hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service med eventuella kända tillgänglighetsproblem, och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.


Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service men vi är medvetna om att det finns vissa brister.


Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.helgebiblioteken.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, ber vi dig att kontakta ditt lokala bibliotek.

 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta "Myndigheten för digital förvaltning" och påtala det.

 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. 
 

Oskäligt betungande anpassning

www.helgebiblioteken.se åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda dessa problem och vi kommer inte att hinna göra detta innan den 23 september 2020.

  • Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1)
  • Bildcheckbox


Hur vi testat webbplatsen

Vår leverantör har följt WCAG 2.1 AA vid utveckling och design av webbplatsen.

Vi har uppskattat tillgängligheten utan granskning.

Redogörelsen uppdaterades 2 september 2020.

Språk