Boken kommer

Boken kommer

Böcker hem till dig

"Boken kommer" är en kostnadsfri service för dig som på grund av hög ålder, långvarig sjukdom, rörelsehinder eller funktionsnedsättning inte själv kan komma till biblioteket. Som "Boken-kommer-låntagare" får du de böcker du önskar låna levererade hem till dig.


Kontakta ditt lokala bibliotek om du vill veta mer och anmäla dig till tjänsten.

Språk