Sökresultat

Markera
471609
Av: Lintner, Bertil
Utgivningsår: 2016
Medietyp: E-bok
Den första boken på svenska som täcker hela den thailändska historien! Thailand är ett av svenskarnas absoluta favoritresmål. Ett varmt klimat, billigt boende, god mat och exotiska upplevelser lockar oss till kungadömet i Sydostasien. Men landet har även en intressant historia. Det nuvarande Thailand med Bangkok som huvudstad upprättades i slutet av 1700-talet. Dess historia är mångfacetterad och landet har överlevt många prövningar; kolonialmakternas framfart, två världskrig, kommunistisk revolt på 60- och 70-talen och inte mindre än arton misslyckade militärkupper sedan 1932. Samtidigt är landet något av ett ekonomiskt mirakel. Journalisten och författaren Bertil Lintner har bott i Thailand sedan 1979. Mellan 1995 och 2014 var han Svenska Dagbladets Asienkorrespondent. Han har tidigare skrivit en mängd böcker om Asien, däribland Burmas historia (2014). Hans nya bok är den första på svenska som täcker hela den thailändska historien. »Lintner är extremt välinformerad och skriver på ett förtjusande enkelt och läsvänligt sätt. Förkunskaper är följaktligen obehövliga och med boken, den första om Thailands hela historia på svenska, kan inte minst de ambitiösare resenärerna få en mäkta stabil historisk grund för sin semester.« Bibliotekstjänst [Publit]
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
Markera
452146
Av: Jennbert, Kristina
Utgivningsår: 2015
Medietyp: E-bok
Animals have always been an important part of the human life-world, and they stand out as significant forces in the Old Norse mythology – here they became imaginary creatures with strong characters. In Animals and Humans archaeologist Kristina Jennbert explores the relationship between animals and humans in Scandinavia from Roman Iron Age to the Viking Period. Real animals and fantastical creatures in Midgard became mouthpieces for human characteristics and reflections of people’s social position. Animals were of great importance in everyday life and in rituals and as metaphors in social identity and in power relations. In the course of time, however, the human view has changed, and nature has increasingly been subjected to humans. Through her detailed analysis Jennbert raises questions about the boundary between human and animal, as well as about our ethical and moral precedence. [Publit]
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
Markera
452156
Av: Raudvere, Catharina
Utgivningsår: 2015
Medietyp: E-bok
The religion of the Viking Age is conventionally identified through its mythology: the ambiguous character Odin, the forceful Thor, and the end of the world approaching in Ragnarök. But pre-Christian religion consisted of so much more than mythic imagery and legends, and lingered for long in folk tradition. Studying religion of the North with an interdisciplinary approach is exceptionally fruitful, in both empirical and theoretical terms, and in More than Mythology a group of distinguished scholars aim at widen the interpretative scope on religious life among the pre-Christian Scandinavian traditions. The authors shed new light on topics such as rituals, gender relations, social hierarchies, and inter-regional contacts between the ‘Nordic’ tradition and the Sami and Finnish regions. The contributions add to a more complex view of the pre-Christian religion of Scandinavia, with relevant new questions about the material and a broad analysis of religion as a cultural expression. Svensk informationstext! I More than Mythology tänjs de konventionella gränserna för studier av fornnordisk religion i både tid och rum. Författarna sätter bland annat samiskt och finskt material i relation till det fornnordiska, och flera av dem anlägger ett långtidsperspektiv. [Publit]
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
Markera
452158
Av: Myrdal, Janken
Utgivningsår: 2015
Medietyp: E-bok
»An enlightened and comprehensive narrative … the six chapters are all written by eminent specialists. All reflect up-to-date research. This is a highly readable book recommended to all interested in agrarian and/or Swedish history.« The Historian This is the first comprehensive account in English of the agrarian history of Sweden from Neolithic times up to the present. It focuses on the men and women who cultivated the land, the technologies they developed and the way they farmed. What was produced and what quality of life did the farmers have? The Agrarian History of Sweden is written by the leading specialists in the field who have brought their profound knowledge and enthusiasm to the rich descriptions of crops, landscapes, animals, and farms in different regions and periods. With a chronological approach, the authors investigate the relationships and interactions between different groups in society: the bonds between landowners, peasants and labourers, the distribution of work and responsibilities between men and women, the livelihood of the Sami people, and the interdependence between agriculture and other industries in Sweden. The authors draw a wide range of international comparisons, and place the specifics of Swedish agriculture in an international context. The Agrarian History of Sweden is useful and inspiring reading for students, scholars, and indeed for anyone with an interest in Swedish history. [Publit]
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
Markera
460934
Av: Hilson, Mary
Utgivningsår: 2015
Medietyp: E-bok
What differencies and similarities were there in the Labour movements around Europe when they grew strong around the start of 1900? In Political Change and the Rise of Labour in Comparative Perspective historian Mary Hilson presents a comparative analysis of social change, democratisation and the development of modern party politics in Britain and Sweden during the period 1890-1920. With particular reference to the emergence of social democracy as a political current she emphasises the similarities of political changes in these two countries at the time, and also in the wider European context. Drawing on a case study of two naval dockyard towns, Plymouth and Karlskrona, Hilson also discusses the response of labour organisations to the politics of nationalism and naval defence in the early twentieth century. [Publit]
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
Markera
454672
Av: Falk, Ann-Britt
Utgivningsår: 2015
Medietyp: E-bok
Hur kommer det sig att man hittar hästhuvuden och keramikgrytor i gamla husgrunder? Enligt äldre seder skulle dessa föremål ge lycka och välgång åt huset och människorna. I det moderna samhället har huvudena och grytorna förlorat sina symboliska betydelser och de ger oss inga tydliga associationer. Men de hade en viktig innebörd för människorna som placerade dem där. Traditionen att deponera föremål i husgrunder, så kallade byggnadsoffer, är ett vida spritt bruk. I En grundläggande handling – byggnadsoffer och dagligt liv i medeltid studerar arkeologen Ann-Britt Falk byggnadsoffer i Södra Sverige och Danmark från sen vikingatid fram till modern tid. Författaren tolkar lämningarna som varaktiga spår av en ritualiserad handling. Falk resonerar kring vilken innebörd ritualen hade för människorna som placerade ut föremålen och varför vissa föremål blivit utvalda – hade ritualen samma betydelse på 1000-talet som på 1800-talet? [Publit]
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
Markera
464004
Av: Berggren, Åsa
Utgivningsår: 2015
Medietyp: E-bok
Varför lade människor ner stenar, ben och redskap i vatten och våtmarker under förhistorisk tid? Och hur kan arkeologin skapa förståelse för denna typ av lämningar? Vanligen tolkas de nedlagda föremålen som offer, men det är en term som är förknippad med en rad problem. Användningen av offerbegreppet riskerar att dölja olikheter och nyanser i människornas sätt att deponera föremål. I Med kärret som källa använder arkeologen Åsa Berggren istället ett arbetssätt som sätter människorna, deras handlingar och ritualer i fokus. I boken tillämpar hon konsekvent ett handlingsteoretiskt perspektiv på ett neolitiskt fyndmaterial från ett kärr i Malmö. Här blir människornas sinnliga upplevelser av ting och platser centrala, och man kommer deras handlingar och upplevelser nära. Studien visar hur människorna genom sin användning av kärret skapat sina relationer till andra människor, sina sociala positioner och sin historia – ett socialt samspel som pågått under mer än 3 000 år. [Publit]
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
Markera
454709
Av: Nordström, Nina
Utgivningsår: 2015
Medietyp: E-bok
Inom arkeologin är döden ett självklart tema. Det är också de kroppsliga resterna efter mänskliga individer som grävs fram ur jorden för att tolkas, prepareras och exponeras på museum. En del av dessa individer blir med tiden välkända, får namn och återkommer med jämna mellanrum i såväl vetenskapliga som mediala sammanhang. De uppmärksammas och behandlas med en omsorg som avspeglar den moderna människans eget förhållningssätt till döden – de fungerar som terapeutiska redskap i samtiden. I boken De odödliga porträtterar Nina Nordström några av de mest välkända individerna från förhistorien i Norden. Här får vi möta Sveriges mest välbevarade stenåldersskelett Bäckaskogskvinnan, de danska mossliken Tollund- och Grauballemannen samt de två kvinnorna i Osebergdrottningens grav i Norge. Deras historik, från grav till museum, är fascinerande och dynamiken i samspelet mellan vetenskap och media väcker deras kroppar till liv. De formas och omformas på nytt, ständigt moderna och delaktiga i en betraktelse av oss själva. [Publit]
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
Markera
488139
Av: Karlsson, Klas-Göran
Utgivningsår: 2015
Medietyp: E-bok
Det första världskriget är vår historiska urkatastrof, som under hundra år skapat nya konflikter, krig och folkmord. De stora öppna såren i vår värld, på Balkan och Nordirland, i Mellanöstern och i Kaukasusområdet, går tillbaka till första världskriget. Sovjetkommunismen, fascismen och nazismen föddes som politiska projekt i skyttegravarna. Men första världskriget har också skapat mer fredliga utvecklingar. Tanken på ett enat Europa väcktes av urkatastrofen. Historikern Klas-Göran Karlsson tecknar här en bild av hur detta krig skapat vår värld. [Publit]
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
Markera
454019
Av: Gyllenhaal, Lars
Utgivningsår: 2015
Medietyp: E-bok
Uppföljaren till storsäljaren Svenskar i krig 1914-1945! Efter andra världskriget har svenskar stridit på långt fler platser än vad som är allmänt känt. De har kämpat som pansarsoldater och piloter för Israel, de har varit piloter i Afrika och de har stridit som elitsoldater i Vietnam. Och idag strider svenska medborgare i Syrien och Irak både för och mot IS. Lars Gyllenhaals och Lennart Westbergs skildring Svenskar i krig ger oss en ny bild av svenskar i främmande krigstjänst efter andra världskriget. I boken varvas dramatiska historiska händelseförlopp med fascinerande inblickar i enskilda människoöden. Den innehåller också ett unikt och sensationellt bildmaterial. Frivilliga från Sverige i krigen i Syrien och Ukraina har gjort ämnet för boken högaktuellt, och svenska medborgares deltagande i utländsk krigstjänst har väckt stor debatt. Svenskar i krig 1945-2015 utgör en fristående fortsättning på författarnas Svenskar i krig 1914-1945, som nominerades till Årets bok om svensk historia år 2004. I Svenskar i krig 1914-1945 kan du bland annat läsa om: Ett fyrtiotal svenska medborgare ställde upp för Israel då landet angreps 1948, vilket innebär att de var fler än vad som tidigare antagits. Det fanns ett stort intresse bland svenskar att delta i Koreakriget utöver vid det svenska fältsjukhuset, flera hundra hann anmäla sig för att strida på Koreahalvön. Bara en handfull svenska medborgare stred i Vietnam, men desto fler anmälde sig efter USA:s nederlag – till Vietnams armé. En av de absolut första i US Navy SEALs var en svensk medborgare, som senare stred i Vietnam. Det var inte bara Carl Gustaf von Rosen och hans gerillapiloter som från Sverige ställde upp för Biafra. Den förste svenske jihadisten växte upp på Östermalm. Antalet svenska medborgare som ansluter sig till kurdiska förband mot IS verkar öka. [Publit]
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna

Språk