Gävleborgsförfattare

Gävleborgsförfattare

Gävleborg är en region som är rik på författare, både nu verksamma och bortgångna. I Gävleborgs län har arbetarlitteraturen starka rötter, men här finns och har funnits författarskap i en mångfald av genrer och med målgrupper i alla åldrar.

För att lyfta fram litteraturen i länet och öka kunskapen om de lokala författarskapen, genomförs under 2020 satsningen Månadens författare – Gävleborg. Satsningen är ett samarbete mellan litteraturverksamheten inom Kultur Gävleborg, HelGe-biblioteken och P4 Gävleborg, Sveriges Radio. Texterna som presenteras här varje månad kommer att utgöra starten på en författarbank för Gävleborg.

Månadens författare

Agnes von KrusenstjernaMånadens författare Gävleborg januari 2020 är Agnes von Krusenstjerna.

Författaren (1894-1940) var mycket produktiv och skrev bland annat sjutton romaner, ett flertal novellsamlingar, kåserier, dikter och resereportage. Med romaner som "Fröknarna von Pahlen" och "Fattigadel" bröt hon mot flera av sin tids tabun och konventioner. Som barn bodde författaren på Staketgatan 1 i Gävle.

Läs mer om Agnes von Krusenstjerna här

Språk