Språkpiller

Språkpiller

Vad är Språkpiller?

Språkpiller är ett samarbete mellan logopeder, barnbibliotekspersonal, BVC, barn och föräldrar i Gävleborg som har pågått sedan 2005.

Logopeder, som behandlar barn med försenad språkutveckling, rekommenderar böcker på recept för språklig stimulans och träning i hemmet.

Värdet av Språkpiller

Samarbete mellan logopeder och folkbibliotek har gett båda yrkesgrupperna ökade kunskaper om barns språkutveckling och barnböcker.

Ett bra urval språktränande böcker har granskats av två yrkesgrupper, logopeder och barnbibliotekarier. Enkla, lättförståeliga, språkstimulerande böcker som tränar barnets språk t ex meningsbyggnad, ordförråd, begrepp, uttal och kommunikation.

Föräldrar får ett verktyg för att arbeta med språkstimulans i hemmet, vilket är speciellt viktigt för barn med språkstörning.

Språkpillerböckerna kan användas för flera grupper. BVC kan rekommendera språkpillerböcker till barn som är lite sena i språkutvecklingen, men som inte behöver gå till en logoped. Även förskolan kan låna språkpillerböcker.

Språkpiller är kul!

 

Språkpillerlista - språkliga kategorier

Språkpillerböcker - på andra språk

Språkpillerböcker - samlad lista

Språk