Storstil

Storstil

Böcker med stor stil

Böcker med stor stil har extra stora bokstäver som gör det lättare för dig som har nedsatt syn. Böckerna finns i många olika genrer och finns bara att låna på bibliotek. HelGe-biblioteken köper in alla böcker med stor stil som ges ut.

Språk