Tecken som stöd

Tecken som stöd - TAKK - används när man kommunicerar med personer som har någon form av språkstörning. Tecken som stöd används tillsammans med tal. Tecken och tal förstärker varandra. TAKK används av hörade personer och tydliggör det talade språket.

Skillnaden mellan teckenspråk och TAKK är att teckenspråket är ett eget språk med en egen grammatik. Tecken som stöd är en metod som man använder tillsammans med svenskan.

TAKK används mest för att hjälpa barn att utveckla sitt språk och sin kommunikation med omgivningen. Även vuxna kan ha användning av tecken som stöd. Fråga på ditt bibliotek efter böcker med tecken som stöd.

Tecken till stöd
 

Språk

Sökfasetter

Läs mer

,Stigande ,Fallande

Dynamisk lista

,Stigande ,Fallande