Teckenspråk

Teckenspråk

Tala med tecken

Tecknade språk är muntliga språk. De har ingen skriftlig form. Varje land har sitt teckenspråk. Vi känner till ungefär 160 olika teckenspråk i världen.

Det svenska teckenspråket är ett språk som uttrycks med kroppen och händerna och uppfattas med synen.

HelGe-biblioteken kan hjälpa dig som behöver att ladda ned teckenspråkig litteratur till DVD-format från mediawebben Legimus. De flesta titlar som finns tillgängliga är för barn och ungdomar.

På biblioteket kan vi också hjälpa till med böcker innehållande tecken som stöd (TAKK).

Språk