Vanliga frågor och svar (e-böcker)

Vad är en e-bok?
Hur lånar jag en e-bok?
Hur kommer jag åt de e-böcker jag har lånat?
Hur lång är lånetiden för e-böcker?
Varför får jag bara låna ett visst antal böcker?
Vilka e-böcker finns?
Hur lämnar jag tillbaka en e-bok?
Kan jag låna om en e-bok?
Vilket program/app behöver jag installera?

Svar:

Vad är en e-bok?
En e-bok är en helt vanlig bok, men i digitalt format så att du kan läsa på den i din dator eller på din surfplatta/smartphone.

Hur kommer jag åt de e-böcker jag har lånat?
Du kan alltid se vilka e-böcker som du har lånat, hur lång lånetid du har kvar, och fortsätta läsa via "Mina sidor" eller via den app du använder för läsning (se nedan).

Hur lång är lånetiden för e-böcker?
Lånetiden är 28 dagar (från dagen då du lånar boken).

Varför får jag bara låna ett visst antal böcker?
HelGe-biblioteken har satt en begränsning på 5 e-lån per vecka och låntagare eftersom vår budget inte räcker till ett obegränsat antal e-medier. Med e-lån menas lån av e-böcker och/eller e-ljudböcker. Gäller både lån via appen Biblio och via dator.

Vilka e-böcker finns?
Vi erbjuder både skön- och facklitteratur i olika genrer, samt barn- och ungdomsböcker från de flesta svenska förlag. Det är förlagen som bestämmer vilka böcker som ska ges ut som e-böcker och när de ska släppas. I vårt bestånd finns inte alla e-böcker som finns utgivna, utan bara de som passar in på de krav vi ställer. Du kan se, och söka, vilka e-böcker vi har här.

Hur lämnar jag tillbaka en e-bok?
Du behöver inte (och kan inte) lämna tillbaka en e-bok. När lånetiden (28 dagar) går ut slutar den automatiskt att fungera.

Kan jag låna om en e-bok?
Du kan inte låna om en e-bok, men du kan låna samma bok en gång till när lånetiden (28 dagar) har gått ut.

Vilket program/app behöver jag installera?
När du läser i dator installerar du ett program som heter Adobe Digital Editions. För att läsa på surfplatta eller i smartphone använder du enklast appen Biblio. 

I Biblio kan du låna e-böcker i formatet EPUB samt e-ljudböcker. Vissa e-böcker finns bara som PDF. De går att låna här via vår e-bokssida och ladda ned till ett annat läsprogram. Du kan också läsa på surfplatta eller i smartphone med hjälp av apparna Blue Fire Reader eller Aldiko.  Du kan läsa mer om program och appar här.

Språk